Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaPDF-versio

10. Hallinnonalan virastojen tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 500 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

Selvitysosa:Tuloarvioon sisältyy liikenteenohjausyhtiön (Fintraffic Oy) Väylävirastolta lunastamasta omaisuudesta saatavat tulot. Lisäksi tuloina huomioidaan muiden osapuolten osuudet yhdessä valtion kanssa rahoitettavista väylähankkeista. Tuloarvioon sisältyvät myös lipputulot, jotka ELY-keskukset saavat bruttomallilla järjestämästään linja-autoliikenteestä sekä Kelan toisen asteen koulumatkatuen ELY-keskusten osuus ja lippu- ja maksujärjestelmään liittyviä muita tuloja.

Liikenteenohjausyhtiön (Fintraffic Oy) Väylävirastolta lunastamasta omaisuudesta saatavien tulojen arvioidaan olevan 2 milj. euroa. Joukkoliikenteen lipputuloja arvioidaan kertyvän 1,5 milj. euroa.


2023 talousarvio 3 500 000
2022 II lisätalousarvio 6 244 000
2022 talousarvio 7 750 000
2021 tilinpäätös 35 253 093

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Vähennys 2 000 000 euroa talousarvioesityksen 3 500 000 euroon nähden aiheutuu siitä, ettei vuonna 2023 ole tarvetta toteuttaa omaisuuden lunastuksia Väylävirastolta.


2023 talousarvio 1 500 000
2022 II lisätalousarvio 6 244 000
2022 talousarvio 7 750 000
2021 tilinpäätös 35 253 093

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 1 500 000 euroa.

EU:n suoran tuen tuloutukset budjetoidaan maksuperusteisena.

Momentille budjetoidaan myös tulot, joita elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saavat liikenteen harjoittajilta käyttöoikeussopimuksella järjestämästään linja-autoliikenteestä.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 904 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on EU:n myöntämien CEF-tukien maksatuksia hankkeille Kouvola—Kotka/Hamina -radan parantaminen ja Development of the Bothnian Rail Corridor.


2023 I lisätalousarvio 904 000
2023 talousarvio 1 500 000
2022 II lisätalousarvio 6 244 000
2022 talousarvio 7 750 000
2021 tilinpäätös 35 253 093

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 904 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 828 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys on EU:n myöntämien CEF-tukien maksatuksia hankkeille Espoon kaupunkirata, Helsinki—Riihimäki kapasiteetin lisääminen 2. vaihe, Vt 9 parantaminen sisältäen seututien 562 Lentokentäntien liikennejärjestelyt ja Next ITS 3 sekä Turun Tunnin Juna Oy:lle.


2023 II lisätalousarvio 15 828 000
2023 I lisätalousarvio 904 000
2023 talousarvio 1 500 000
2022 tilinpäätös 35 292 954
2021 tilinpäätös 35 253 093

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 15 828 000 euroa.

99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.

Selvitysosa:Hallinnonalan muiden sekalaisten tulojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa.

Lentoliikenteen päästökauppadirektiivin (2008/101/EY) mukaisia tuloja arvioidaan kertyvän 800 000 euroa.


2023 talousarvio 850 000
2022 talousarvio 850 000
2021 tilinpäätös 5 037 035

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 850 000 euroa.