Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

26. Sisäministeriön hallinnonalaPDF-versio

98. EU:lta saatavat tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 48 735 000 euroa.

Momentille tuloutetaan Euroopan unionin

1) rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksut ja korvaukset

2) rahoitusohjelmakauden 2021—2027 turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston, yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston raja- ja viisumirahoitusvälineen ja sisäisen turvallisuuden rahaston maksut ja korvaukset Suomelle.

Tulot budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Suomeen vuoden 2023 aikana tuloutuvaksi arvioitu kertymä koostuu lähinnä sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston ennakkomaksuista sekä rahastojen toimeenpanosta ja uudelleensijoitettujen henkilöiden vastaanottamiseen perustuvista korvauksista.

Koko ohjelmakauden 2014—2020 arvioidut rahoitusosuudet (1 000 euroa)

Rahastot  
   
Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto AMIF, perusosa 26 041
AMIF uudelleensijoittamisen määräraha 48 300
AMIF sisäiset siirrot 12 468
AMIF hätärahoitus 7 600
AMIF Turkista uudelleensijoitettavat syyrialaiset 6 727
AMIF lisärahoitus 490
Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, ulkorajoja ja viisumipolitiikkaa koskeva rahoitusväline, perusosa ISF-B 39 777
ISF-B Merivenehankinta 8 100
ISF-B MTR (Mid-Term Review) -lisärahoitus 6 082
ISF-B EES-lisärahoitus 6 413
ISF-B ETIAS-lisärahoitus 3 217
ISF-B SIS-lisärahoitus 1 227
Sisäisen turvallisuuden rahasto ISF, poliisiyhteistyötä, rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa sekä kriisinhallintaa koskeva rahoitusväline ISF-P 17 861
Yhteensä 184 303

Rahoitusohjelmakauden 2021—2027 rahastojen tuloja vastaavat maksatukset on budjetoitu momentille 26.01.26. Tuloarviosta uuden ohjelmakauden tuloja arvioidaan olevan noin 35,24 milj. euroa.


2023 talousarvio 48 735 000
2022 talousarvio 33 800 000
2021 tilinpäätös 24 599 000

 

Täydentävä talousarvioesitys HE 277/2022 vp (17.11.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 96 611 000 euroa.

Momentille tuloutetaan Europan unionin

3) maksut rescEU-CBRN -varastointihankkeeseen.

Selvitysosa:Päätösosan ensimmäinen kappale korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Päätösosan toisen kappaleen kohta 3) lisätään talousarvioesityksen momentin päätösosan toisen kappaleen kohdaksi 3).

Lisäys 47 876 000 euroa talousarvioesityksen 48 735 000 euroon nähden aiheutuu rescEU-CBRN -varastointihankkeen tuloista.

EU:n pelastuspalvelumekanismin (rescEU) CBRN-varastointihankkeesta aiheutuvat menot on budjetoitu momentille 26.01.27.


2023 talousarvio 96 611 000
2022 IV lisätalousarvio -3 870 000
2022 talousarvio 33 800 000
2021 tilinpäätös 24 599 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 96 611 000 euroa.

Momentille tuloutetaan Euroopan unionin

1) rahoitusohjelmakauden 2014—2020 sisäisen turvallisuuden rahaston ja turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston maksut ja korvaukset

2) rahoitusohjelmakauden 2021—2027 turvapaikka- ja maahanmuuttorahaston, yhdennetyn rajaturvallisuuden rahaston raja- ja viisumirahoitusvälineen ja sisäisen turvallisuuden rahaston maksut ja korvaukset Suomelle

3) maksut rescEU-CBRN -varastointihankkeeseen.

Tulot budjetoidaan maksuperusteisena.

99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 100 000 euroa.

Selvitysosa:

Tulojen arvioitu kertymä (euroa)

   
Raja- ja merivartiovirasto Frontexilta saadut maastapoistamislentojen korvaukset 1 500 000
Vastaanottokeskuksille myönnettyjen määrärahojen palautukset 350 000
Takavarikoitujen esineiden myyntitulot 200 000
Muut tulot 50 000
Yhteensä 2 100 000

2023 talousarvio 2 100 000
2022 talousarvio 1 950 000
2021 tilinpäätös 7 490 697

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille arvioidaan kertyvän 2 100 000 euroa.