Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 49 288 0 201 800 251 088
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 2 000 2 000
05. Korot muista lainoista 20 994 20 994
07. Korot talletuksista 7 100 201 800 208 900
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 19 194 19 194
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 597 000 0 0 1 597 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 597 000 1 597 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 0 -100 000 0
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 -100 000 0
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 154 000 0 0 154 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 154 000 154 000
  Yhteensä 1 900 288 0 101 800 2 002 088