Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2018—2020

    v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
    1000 € %
 
01. Kansanedustajat 21 258 21 810 22 250 440 2
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 258 21 810 22 250 440 2
10. Eduskunnan kanslia 71 417 71 991 72 717 726 1
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 51 323 56 358 56 633 275 0
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 2 213 1 503 484 -1 019 -68
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 6 318 6 500 6 500 0
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 3 564 3 630 5 100 1 470 40
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 4 000 4 000 4 000 0
(74.) Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 4 000 0
20. Eduskunnan oikeusasiamies 6 083 6 455 7 145 690 11
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 6 083 6 455 7 145 690 11
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 588 3 759 3 814 55 1
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 398 3 539 3 594 55 2
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 190 220 220 0
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 448 16 319 16 454 135 1
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 14 937 15 669 15 804 135 1
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 511 650 650 0
90. Eduskunnan muut menot 4 082 4 255 4 377 122 3
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 082 4 255 4 377 122 3
Yhteensä 121 875 124 589 126 757 2 168 2