Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

10. Utveckling av landsbygdenPDF-versio

44. Åtgärder för att trygga jordbrukets verksamhetsförutsättningar (reservationsanslag 3 år)

Av det treåriga reservationsanslag som beviljades i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 återtas 5 000 000 euro.

Förklaring:Det anslag som beviljades under momentet i den tredje tilläggsbudgeten för 2016 behöver användas för åtgärder som främjar efterfrågan på jordbruksprodukter, och som för sin del tryggar verksamhetsförutsättningarna för jordbruksproduktionen. För genomförandet av åtgärderna ombudgeteras 2 000 000 euro till moment 30.20.47 för finansiering av projekt som utvecklar jordbruksmarknaden och ökar uppskattningen för livsmedel och 3 000 000 euro till moment 30.20.61 för finansiering av projekt som anknyter till främjande av åtgången och exporten av jordbruksprodukter.

Återtagandet av anslaget har beaktats i inkomstposten under moment 12.39.04.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2016 bokslut 35 000 000
2015 bokslut 20 000 000