Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

30. Sotilaallinen kriisinhallintaPDF-versio

20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin käyttösuunnitelmaa muutetaan seuraavasti:

Muutokset käyttösuunnitelmaan (euroa)

  Alkuperäinen
käyttösuunnitelma
I lisätalousarvio IV lisätalousarvio Muutettu
käyttösuunnitelma
           
01. Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 527 000 - - 1 527 000
02. Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 264 000 - - 264 000
03. Sotilastarkkailijatoiminnan menot 3 685 000 - - 3 685 000
04. SKJA:n menot (ISAF-operaatio), Afganistan 13 192 000 - - 13 192 000
06. Liberian kriisinhallintaoperaation menot (UNMIL-operaatio) 46 000 - - 46 000
07. Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 4 963 000 - - 4 963 000
08. Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 13 421 000 - - 13 421 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 195 000 - - 195 000
13. Atalanta-operaation menot 3 668 000 - - 3 668 000
15. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 7 520 000 - - 7 520 000
16. EUTM/Malin koulutusoperaation menot - +585 000 - 585 000
17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) - - +77 000 77 000
20. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin, kansainväliseen helikopterirahastoon osallistumiseen sekä muihin kriisinhallintamenoihin 12 143 000 +269 000 -77 000 12 335 000
Yhteensä 60 624 000 +854 000 - 61 478 000

Selvitysosa:Suomi osallistuu noin viiden henkilön vahvuudella Malin YK-operaatioon (MINUSMA), minkä johdosta momentille lisätään uusi käyttösuunnitelmakohta 17. Malin YK-operaation menot (MINUSMA). Tarvittava määräraha 77 000 euroa katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 20.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2013 IV lisätalousarvio
2013 I lisätalousarvio 854 000
2013 talousarvio 60 624 000
2012 tilinpäätös 52 692 000
2011 tilinpäätös 59 474 000