Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

10. Sotilaallinen maanpuolustusPDF-versio

01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentilta vähennetään 1 330 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 612 000 euroa raamisopimuksen mukaisten koulutusmäärärahojen poistamisen ja lisäyksenä 1 282 000 euroa ilmavoimien vaurioituneen konekaluston korjaamisen johdosta. Korjaustarve johtuu salamaniskun Pilatus PC-12 -koneeseen aiheuttamista mittavista vahingoista sekä huollon jälkeisessä koekäytössä vaurioituneista Hornet HN-405 -koneen kuomusta ja ohjaamorakenteista.


2013 IV lisätalousarvio -1 330 000
2013 III lisätalousarvio 3 300 000
2013 I lisätalousarvio 11 674 000
2013 talousarvio 1 770 549 000
2012 tilinpäätös 1 740 494 000
2011 tilinpäätös 1 725 835 000

18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v)

Momentille myönnetään lisäystä 225 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon vähennyksenä 2 000 000 euroa johtuen PVKEH 2013 -tilausvaltuuden maksatusten siirrosta myöhemmille vuosille sekä lisäyksenä 2 225 000 euroa määrärahan peruutusta vastaavasti muista puolustusmateriaalihankinnoista. PVKEH 2010 -tilausvaltuudesta peruutetaan vuoden 2012 määrärahaa 2 225 000 euroa, joka uudelleenbudjetoidaan muihin puolustusmateriaalihankintoihin käytettäväksi varaosiin.

PVKEH 2013 -tilausvaltuuden menoja myöhentämällä saadaan määrärahat vastaamaan paremmin panssariajoneuvojen modernisointihankkeen arvioituja uusia toimitusaikatauluja.

Tehtyjen muutosten jälkeen määrärahasta arvioidaan käytettävän 553 175 000 euroa tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen maksamiseen, 44 857 000 euroa tilausvaltuuksiin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen sekä 58 839 000 euroa muihin puolustusmateriaalihankintoihin.

PVKEH 2013 -tilausvaltuuteen tehdyn menoajoitusmuutoksen johdosta valtuustaulukko muuttuu seuraavanlaiseksi:

Valtuuden käyttöön liittyvistä sitoumuksista ja sopimuksista aiheutuvat valtion menot (1 000 euroa)

  2013 2014 2015 2016 2017— Yhteensä
vuodesta 2013
lähtien
             
Vanhat tilausvaltuudet            
Valmiusyhtymien varustaminen (VYV 1) -tilausvaltuus   7 436 11 080 9 800 28 900 57 216
Helikopterien huolto- ja tukeutumisjärjestelmien kehittäminen (HTH) -tilausvaltuus 3 227 1 560 580     5 367
Valtuusyhtymien varustamisen täydentäminen (VYV 2) -tilausvaltuus 26 950 2 190       29 140
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2006) -tilausvaltuus 69 300         69 300
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2007) -tilausvaltuus 96 14 496 15 128 24 107   53 827
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2008) -tilausvaltuus 7 610 8 827       16 437
Pääkaupunkiseudun ilmapuolustuksen suorituskyvyn tehostaminen (PKILPU 2008) -tilausvaltuus 3 370 1 200       4 570
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2009) -tilausvaltuus 175 833 123 468 55 294 28 942   383 537
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2010) -tilausvaltuus 92 049 15 050 4 280     111 379
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2010 (TTK-PROTO 2010) -tilausvaltuus 1 650         1 650
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2011) -tilausvaltuus 28 178 2 860       31 038
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2012) -tilausvaltuus 58 892 101 600 53 000 40 984   254 476
Vanhat tilausvaltuudet yhteensä 467 155 278 687 139 362 103 833 28 900 1 017 937
             
Uudet tilausvaltuudet            
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen (PVKEH 2013) -tilausvaltuus 78 570 124 212 127 508 137 150 29 000 496 440
Tekninen tutkimus, tuotekehitys ja hankevalmistelu 2013 (TTK-PROTO 2013) -tilausvaltuus 7 450 10 540 9 980 8 160   36 130
Uudet tilausvaltuudet yhteensä 86 020 134 752 137 488 145 310 29 000 532 570
             
Menot yhteensä 553 175 413 439 276 850 249 143 57 900 1 550 507

2013 IV lisätalousarvio 225 000
2013 III lisätalousarvio 25 000 000
2013 I lisätalousarvio -53 626 000
2013 talousarvio 685 272 000
2012 tilinpäätös 641 996 025
2011 tilinpäätös 585 343 000