Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulotPDF-versio

01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloja 2 149 000 000 euroa.

Momentti on osittain nettobudjetoitu. Momentille osakkeiden myynnistä kertyviä tuloja saa käyttää osakkeiden myynnistä aiheutuvien myyntipalkkioiden maksamiseen enintään 4 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät osinkotuloina valtion osakeomistuksen perusteella, pääomanpalautuksina sekä valtion osakkeiden myyntituloina. Osinkopolitiikan yleisenä lähtökohtana on, että valtionyhtiöt ja osakkuusyhtiöt maksavat osinkoa, joka osinkosuhteella mitattuna vastaa pörssiyhtiöiden normaalia tasoa.

Osinkotuloiksi ja pääomanpalautuksiksi arvioidaan 985 milj. euroa ja nettotuloiksi osakemyynneistä oletetaan 1 164 milj. euroa.


2015 talousarvio 2 149 000 000
2014 I lisätalousarvio 510 000 000
2014 talousarvio 1 475 200 000
2013 tilinpäätös 1 415 684 460

 

Eduskunnan kirjelmä EK 48/2014 vp (19.12.2014)

Momentille arvioidaan kertyvän nettotuloja 2 149 000 000 euroa.

Momentti on osittain nettobudjetoitu. Momentille osakkeiden myynnistä kertyviä tuloja saa käyttää osakkeiden myynnistä aiheutuvien myyntipalkkioiden maksamiseen enintään 4 000 000 euroa.