Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 138 600 0 0 0 0 138 600
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 15 900 15 900
05. Korot muista lainoista 87 000 87 000
07. Korot talletuksista 6 500 6 500
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 29 200 29 200
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 149 000 0 0 0 0 2 149 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden nettomyyntitulot 2 149 000 2 149 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 150 000 0 -12 500 0 0 137 500
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 150 000 -12 500 137 500
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 330 000 0 0 0 160 000 490 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 330 000 160 000 490 000
  Yhteensä 2 767 600 0 -12 500 0 160 000 2 915 100