Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

90. Stöd till kommunernaPDF-versio

30. Statsandel till kommunerna för ordnande av basservicen (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 9 200 000 euro.

Förklaring:Behovet av tilläggsanslag beror på förändringar i tilläggsdelen för fjärrort. Tilläggsdelen för fjärrort beräknas på basis av invånarantal, grundpriset för fjärrort och fjärrortstal. Det lokala och det regionala befolkningsunderlagsindex som ligger till grund för fjärrortstalet uppdateras vart femte år. Statistikcentralen har hösten 2016 uppdaterat de beräkningsuppgifter som ligger till grund för indexet. De uppdaterade indexuppgifterna fanns inte ännu tillgängliga när den ordinarie budgeten gjordes upp.


2017 I tilläggsb. 9 200 000
2017 budget 8 597 754 000
2016 bokslut 9 024 697 225
2015 bokslut 8 485 448 061