Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

70. Utvecklande av statsförvaltningenPDF-versio

02. Datasystem för statens ekonomi-, personal- och lokalförvaltning (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 500 000 euro.

Förklaring:Tillägget är en överföring från moment 28.70.22 varav 1 200 000 euro föranleds av att en tjänst med uppgifter om leverantörer inom offentlig upphandling inrättas och 300 000 euro av att statens upphandlingsdatatjänst inrättas.

Finansieringen av de driftskostnader som upphandlingen föranleder kräver inget tilläggsanslag.


2017 I tilläggsb. 1 500 000
2017 budget 5 300 000
2016 bokslut 12 260 000
2015 bokslut 10 560 000

05. Stöd och handledning i samband med beredningen och genomförandet av landskapsreformen och social- och hälsovårdsreformen (reservationsanslag 3 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 22 000 000 euro.

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas för betalning av understöd till landskapens temporära beredningsorgan, till kommuner och samkommuner för kostnader för beredningen av reformen.

Förklaring:Av tillägget föranleds 10 000 000 euro av anläggningskostnader för informations- och kommunikationsteknik (IKT) i anslutning till inrättandet av de nya landskapen och av anslutande konsolideringskostnader samt 12 000 000 euro av kostnader för de planerade uppgifterna för landskapens temporära förvaltning. Finansieringen genomförs antingen i form av bidrag till kommunerna för förberedande åtgärder eller som finansiering av den temporära förvaltningen. Därför har i momentets beslutsdel strukits den kvantitativa begränsningen av bidrag till kommuner och samkommuner.


2017 I tilläggsb. 22 000 000
2017 budget 31 300 000

22. Stöd till digitalisering av offentliga tjänster (reservationsanslag 3 år)

Under momentet dras det av 5 560 000 euro.

Förklaring:Av avdraget utgör 1 500 000 euro en överföring till moment 28.70.02 för inrättandet av en tjänst med uppgifter om leverantörer inom offentlig upphandling och inrättandet av statens upphandlingsdatatjänst och 4 060 000 euro en överföring till moment 30.01.01 för genomförandet av ett projekt för en serviceplattform för offentlig geografisk information.


2017 I tilläggsb. -5 560 000
2017 budget 15 072 000
2016 bokslut 175 000