Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning

Statsbudgeten 2017

01. FörvaltningPDF-versio

01. Finansministeriets omkostnader (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 375 000 euro.

Förklaring:Vid ändringen av anslaget har som tillägg beaktats 400 000 euro till följd av att uppföljningen av inrättandet av landskap och av verksamheten i landskapen kräver ett starkt kunnande i beredningsfrågor av finansministeriet. Staten finansierar verksamheten i landskapen och landskapen utgör en viktig del av den totala offentliga ekonomin. Finansministeriet följer med och analyserar kvaliteten på landskapens verksamhet och landskapens ekonomi, håller kontakt med landskapen, förhandlar med landskapen och bereder statliga åtgärder. En förutsättning för en ändamålsenlig skötsel av denna nya och krävande helhet är att finansministeriet får kompetenta tilläggsresurser för både den verksamhet som ansvarar för landskapsförvaltningen och för den som ansvarar för statsfinanserna. Avsikten är att öka personalen med 18 årsverken, varav cirka hälften enligt planerna ska börja redan under hösten 2017.

Vid ändringen av anslaget har som avdrag beaktats 25 000 euro i överföring till moment 23.01.01 för en slutlig koncentrering av statsrådets tidningsanskaffningar till statsrådets kansli.


2017 I tilläggsb. 375 000
2017 budget 29 920 000
2016 bokslut 30 363 000
2015 bokslut 33 491 000