Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

50. Vissa understöd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas 7 640 000 euro.

Anslaget får användas till beviljande av understöd för

2) verksamhetsunderstöd till organisationer för fredasarbete samt för verksamheten vid Förbundet för mänskliga rättigheter rf och Fritänkarnas Förbund rf

5) verksamheten vid Bulevardens Teaterförening rf.

Anslaget får användas till betalning av utgifter för avlönande av personal motsvarande högst ett årsverke för tidbundna uppgifter.

Förklaring:Det första stycket i beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen ersätter punkt 2 i det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen, punkt 5 i det andra stycket i beslutsdelen fogas som punkt 5 till det andra stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen och det tredje stycket i beslutsdelen fogas som tredje stycke till beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 290 000 euro jämfört med det belopp på 7 350 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en överföring från moment 29.80.53 för ändring av understödet för lokalkostnader till verksamhetsunderstöd. Ändringen av motiveringen till momentet föranleds av en precisering av användningen av de understöd som är avsedda för medborgarorganisationernas verksamhet, och kompletteringen av motiveringen till momentet föranleds av säkrandet av den expertis som behövs för spetsprojektet för utvidgande av principen om en procent till konsten.


2018 budget 7 640 000
2017 III tilläggsb.
2017 budget 8 293 000
2016 bokslut 9 821 000