Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

04. Skatter och avgifter på grund av omsättningPDF-versio

01. Mervärdesskatt

Under momentet beräknas det inflyta ett tillägg på 186 000 000 euro.

Förklaring:Tillägget föranleds av att bedömningarna av hur det ekonomiska läget och den privata konsumtionen kommer att utvecklas har förbättrats jämfört med den tidigare prognosen. Inflödet av mervärdesskatt var i slutet av 2016 också något större än väntat, vilket för sin del höjer prognosen för 2017.


2017 I tilläggsb. 186 000 000
2017 budget 17 131 000 000
2016 bokslut 17 106 964 879
2015 bokslut 16 628 487 549