Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

04. AlkoholijuomaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 393 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin alkoholi- ja alkoholijuomaverosta (1471/1994). Veron määrä on väkevien alkoholijuomien osalta 48,80 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Välituotteiden vero (21 tilavuusprosenttia) on vastaavasti 35,14 euroa ja viinien vero (12,5 tilavuusprosenttia) 31,76 euroa litralta laskettuna sataprosenttisena alkoholina. Oluen vero litrassa sataprosenttista alkoholia on 36,50 euroa.

Alkoholijuomien kulutusarviot perustuvat valtiovarainministeriön yhteistyössä eri toimijoiden kanssa laatimiin ennusteisiin alkoholin kulutuksesta.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyy vuoden 2021 alusta, minkä arvioidaan aiheuttavan kertaluontoisen 122 milj. euron vähennyksen alkoholiveron tuottoon vuonna 2021.

Hallitus antaa eduskunnalle talousarvioesitykseen liittyvän esityksen laiksi alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä alkoholiveroa ehdotetaan korotettavaksi vuositasolla 50 milj. eurolla.

Alkoholijuomaveron verotuottoa pienentää pienpanimoiden veronhuojennus, jonka määrä on n. 15 milj. euroa vuonna 2021.


2021 talousarvio 1 393 000 000
2020 V lisätalousarvio 48 000 000
2020 II lisätalousarvio -74 000 000
2020 talousarvio 1 506 000 000
2019 tilinpäätös 1 481 938 223