Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. TupakkaveroPDF-versio

Momentille arvioidaan kertyvän 1 132 000 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena pois lukien tuloarvioon kohdistuvat oikaisut, jotka kirjataan verotuksen oikaisupäätöksen perusteella.

Selvitysosa:Vero perustuu lakiin tupakkaverosta (1470/1994). Lain mukaan savukkeista kannetaan yksikköperusteista veroa 73,00 euroa 1 000 kappaletta kohti ja arvoon perustuvaa veroa 52 % vähittäismyyntihinnasta laskettuna, kuitenkin vähintään 292,50 euroa 1 000 kappaletta kohti. Sikareista ja pikkusikareista kannetaan veroa 3,5 senttiä kappaleelta ja lisäksi 34 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 29 senttiä kappaleelta. Piippu- ja savuketupakasta veroa kannetaan 68,50 euroa kilolta ja lisäksi 48 % vähittäismyyntihinnasta. Savukkeiksi käärittävästä hienoksi leikatusta tupakasta kannetaan veroa 48,50 euroa kilolta ja lisäksi 52 % vähittäismyyntihinnasta, kuitenkin vähintään 180,50 euroa kilolta. Muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista kannetaan veroa 60 % vähittäismyyntihinnasta. Sähkösavukenesteiden vero on 0,30 euroa millilitralta.

Tupakkaveroa korotetaan pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti asteittain vuosina 2020—2023 yhteensä 200 milj. eurolla. Voimassa olevan lain mukaan tupakkaveroa korotetaan puolivuosittain vuosina 2020—2021, yhteensä keskimäärin 14 %. Korotusten yhteenlaskettu tuottovaikutus on 100 milj. euroa.

Valmisteverotuksen verotusmenettelyiden muutoksen takia veron maksu myöhentyy vuoden 2021 alusta, minkä arvioidaan aiheuttavan kertaluontoisen 32 milj. euron vähennyksen tupakkaveron tuottoon vuonna 2021.

Tupakkaveron kertymän arvioitu kehitys (milj. euroa)

  2019
tilinpäätös
2020
talousarvio
2021
esitys
       
Savukkeet 796 852 970
Muut tupakkatuotteet 133 159 161
Yhteensä 929 1 011 1 132

Tupakkaveroon ei kohdistu verotukia.


2021 talousarvio 1 132 000 000
2020 V lisätalousarvio -149 000 000
2020 talousarvio 1 160 000 000
2019 tilinpäätös 929 264 582