Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2013—2015

    v. 2013
tilinpäätös
1000 €
v. 2014
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2015
esitys
1000 €
 
Muutos 2014—2015
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 1 433 3 175 2 875 -300 -9
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 134 126 126 0
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 124 199 199 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (arviomääräraha) 1 175 2 850 2 550 -300 -11
02. Tasavallan presidentin kanslia 34 746 34 535 16 275 -18 260 -53
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 8 903 8 535 8 175 -360 -4
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 464 600 600 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 3 679 6 500 2 500 -4 000 -62
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 21 700 18 900 5 000 -13 900 -74
Yhteensä 36 180 37 710 19 150 -18 560 -49
  Henkilötyövuodet 74,8 78,0 75,0