Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2017

20. Samhällen, byggande och boendePDF-versio

02. Digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (reservationsanslag 3 år)

Motiveringen till momentet ändras så att anslaget får användas

1) till betalning av utgifter och avgifter för statens internationella samarbete inom projektet för digitaliseringen av den byggda miljön och byggandet (KIRADIGI)

2) till betalning av understöd till statliga affärsverk, kommuner, företag och andra samfund för t.ex. försök som gäller projekt

3) till betalning av självfinansieringsandelarna i anslutning till EU-finansieringen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås inget tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 4 000 000
2016 bokslut 250 000

60. Överföring till statens bostadsfond

Understöd

Motiveringen till momentet ändras så att det av statens bostadsfonds medel år 2017 får beviljas understöd enligt lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov (1281/2004) till ett sammanlagt belopp av högst 119 000 000 euro.

Dessutom ändras motiveringen till momentet så att det av statens bostadsfonds medel år 2017 får beviljas understöd enligt lagen om reparationsunderstöd för bostadsbyggnader och bostäder (1087/2016) till ett sammanlagt belopp av högst 26 000 000 euro.

Förklaring:Installationen av hissar i det befintliga bostadsbeståndet har visat sig vara en effektiv åtgärd i främjandet av äldre personers möjligheter att bo hemma. Därför överförs 11 miljoner euro från bevillningsfullmakten för understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov till att användas för understöd till installation av hissar.

Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget
2016 bokslut
2015 bokslut