Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

I lisätalousarvioesitys 2015PDF-versio

  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 0
01. Hallinto 0
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
22. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (siirtomääräraha 3 v) 0
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 5 332 000
01. Ulkoasiainhallinto 325 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 325 000
10. Kriisinhallinta 5 847 000
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha), lisäystä 5 847 000
30. Kansainvälinen kehitysyhteistyö 4 160 000
66. Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 4 160 000
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot -5 000 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -5 000 000
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 91 000
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 116 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 116 000
40. Rangaistusten täytäntöönpano -25 000
01. Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 785 000
01. Hallinto -295 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -295 000
10. Poliisitoimi -3 230 000
01. Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 770 000
21. KEJO-hankkeen yhteiset toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -4 000 000
20. Rajavartiolaitos 4 400 000
01. Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 900 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 500 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta -436 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -436 000
40. Maahanmuutto 1 346 000
01. Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 200 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 146 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 1 482 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus -7 382 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -5 020 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -2 362 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 8 864 000
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 8 864 000
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 11 593 000
01. Hallinto 2 800 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 400 000
20. Valtion kiinteistöstrategian toteuttaminen ja hallinnonalan omistajaohjaus (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 800 000
21. Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -400 000
10. Verotus ja tulli 2 810 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 500 000
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 310 000
95. Verotukseen liittyvät korkomenot (arviomääräraha) 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto 270 000
02. Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 170 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 75 000
01. Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -25 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot 25 000 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 25 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -1 200 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -1 200 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -8 162 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -162 000
31. Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -8 000 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt -10 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA -4 860 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 100 000
51. Avustukset kirkolliseen ja uskonnolliseen toimintaan (kiinteä määräraha), lisäystä 100 000
10. Yleissivistävä koulutus 6 050 000
01. Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Valtionosuus ja -avustus yleissivistävän koulutuksen käyttökustannuksiin (arviomääräraha), lisäystä 6 050 000
20. Ammatillinen koulutus 0
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
30. Aikuiskoulutus 0
32. Valtionosuus ja -avustus oppisopimuskoulutukseen (arviomääräraha), vähennystä -1 500 000
33. Nuorten aikuisten osaamisohjelma ja aikuisten osaamisperustan vahvistaminen (arviomääräraha), lisäystä 1 500 000
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus -11 180 000
02. Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 820 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), vähennystä -12 000 000
80. Taide ja kulttuuri 170 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 70 000
04. Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
90. Liikuntatoimi 0
50. Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha) 0
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -33 900 000
01. Hallinto ja tutkimus 1 600 000
21. Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 600 000
10. Maaseudun kehittäminen -22 800 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä -14 800 000
61. EU:n osallistuminen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), lisäystä 12 000 000
62. Valtion rahoitusosuus EU:n osaksi rahoittamasta maaseudun kehittämisestä (arviomääräraha), lisäystä 2 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä -22 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous -19 000 000
40. Maa- ja puutarhatalouden kansallinen tuki (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -650 000
41. EU-tulotuki ja EU-markkinatuki (arviomääräraha), vähennystä -19 000 000
47. Kansallinen ruokaketjun kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 400 000
61. Siirto Maatilatalouden kehittämisrahastoon (siirtomääräraha 3 v) 250 000
40. Luonnonvaratalous 6 300 000
21. Vesivarojen käytön ja hoidon menot (siirtomääräraha 3 v) 0
31. Vesihuollon ja tulvasuojelun tukeminen (siirtomääräraha 3 v) 0
42. Petoeläinten aiheuttamien vahinkojen korvaaminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 700 000
44. Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha) 0
62. Elinkeinokalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 600 000
63. Metsähallitus 0
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 28 540 000
10. Liikenneverkko 27 849 000
20. Perusväylänpito (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 7 793 000
41. Valtionavustus eräiden lentopaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 340 000
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 18 716 000
20. Liikenteen viranomaispalvelut -243 000
01. Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -243 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 934 000
43. Digitaalisten palveluiden toimintaympäristön kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 934 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA 208 682 000
01. Hallinto 101 662 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 643 000
02. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 144 000
21. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -125 000
22. Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssin aiheuttamien ympäristövahinkojen estäminen (siirtomääräraha 2 v) 100 000 000
29. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 0
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 108 676 000
06. Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 200 000
41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 303 000
42. Innovaatiokeskittymien kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
46. Laivanrakennuksen innovaatiotuki (siirtomääräraha 3 v) 20 000 000
47. Finnvera Oyj:n tappiokorvaukset (arviomääräraha), lisäystä 44 005 000
49. Valtionavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 168 000
82. Lainat Finnvera Oyj:n varainhankintaan (arviomääräraha) 0
88. Pääomasijoitus Suomen Teollisuussijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 25 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 2 400 000
01. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -800 000
45. Yritysten investointi- ja kehittämishankkeiden tukeminen (arviomääräraha), lisäystä 3 200 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä -116 000
03. Patentti- ja rekisterihallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -116 000
60. Energiapolitiikka -5 440 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä -5 440 000
70. Kotouttaminen 1 500 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä 1 500 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 93 694 000
01. Hallinto 896 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 19 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 185 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 271 000
06. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 421 000
02. Valvonta 248 000
05. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 148 000
06. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
20. Työttömyysturva 89 000 000
50. Valtionosuus ansiopäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä 43 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä 46 000 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto 3 550 000
52. Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 550 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 0
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 0
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 0
70. Alusinvestoinnit (siirtomääräraha 3 v) 0
20. Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen 0
60. Siirto valtion asuntorahastoon 0
Määrärahojen kokonaismäärä 312 439 000