Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2013

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Talousarvioesitys HE 95/2012 vp (17.9.2012)

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
LTA V
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Kansanedustajat 21 735 0 0 0 0 0 21 735
01. Kansanedustajien toimintamenot
(arviomääräraha)
21 735 21 735
10. Eduskunnan kanslia 107 463 0 0 10 000 5 100 0 122 563
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
54 194 -1 149 53 045
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot
(arviomääräraha)
2 769 1 149 3 918
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
12 500 5 100 17 600
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
4 000 4 000
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset
(siirtomääräraha 3 v)
34 000 10 000 44 000
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 920 0 0 0 0 0 5 920
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot
(arviomääräraha)
5 920 5 920
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 440 0 0 0 0 0 3 440
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
3 257 3 257
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
183 183
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 15 889 0 0 0 0 0 15 889
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
15 307 15 307
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
582 582
90. Eduskunnan muut menot 4 005 0 0 0 0 0 4 005
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen
(kiinteä määräraha)
4 005 4 005
  Yhteensä 158 452 0 0 10 000 5 100 0 173 552