Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

50. Stöd till veteranerPDF-versio

56. Utgifter för rehabilitering av frontveteraner (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 41 688 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 9 000 000 euro jämfört med det belopp på 32 688 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av intäktsföring av Penningautomatföreningens outnyttjade medel. Medlen anvisas för rehabilitering av frontveteraner och tjänster som tillhandahålls i hemmet.


2018 budget 41 688 000
2017 II tilläggsb. 11 637 000
2017 budget 37 688 000
2016 bokslut 17 988 000