Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2018

60. Statens andel i de utgifter som föranleds av sjukförsäkringslagen (förslagsanslag)PDF-versio

Under momentet beviljas 2 119 990 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 2 119 700 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 290 000 euro och föranleds av den regeringsproposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av sjukförsäkringslagen, 36 och 37 § i lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner och 1 § i lagen om ersättning av statens medel för vissa kostnader för lantbruksföretagares företagshälsovård (RP 141/2017), som hänför sig till budgetpropositionen.


2018 budget 2 119 990 000
2017 I tilläggsb. -7 500 000
2017 budget 1 951 000 000
2016 bokslut 1 150 092 347