Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 005 200 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 010 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 4 800 000 euro. I detta belopp har som avdrag beaktats 6 200 000 euro med anledning av en omfördelning av det anslag som anvisats för företagsverksamhet som en arbetslös inleder och som tillägg 1 400 000 euro med anledning av en omfördelning av det anslag som anvisats för kortvariga studier.


2018 budget 1 005 200 000
2017 III tilläggsb. -35 000 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 086 000 000
2016 bokslut 1 096 597 001

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 42 400 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 30 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är tillägget 12 400 000 euro, varav 10 000 000 euro föranleds av att avkastningen av löntagares arbetslöshetsförsäkringspremie i fråga om löntagare som inte hör till någon kassa var lägre än väntat, 1 800 000 euro föranleds av en omfördelning av det anslag som anvisats för företagsverksamhet som en arbetslös inleder och 600 000 euro föranleds av en omfördelning av det anslag som anvisats för kortvariga studier.


2018 budget 42 400 000
2017 I tilläggsb.
2017 budget 121 000 000
2016 bokslut 178 900 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett nettoanslag på 1 563 300 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Jämfört med det belopp på 1 555 400 000 euro som föreslås i budgetpropositionen är ändringen 7 900 000 euro. I detta belopp har som tillägg beaktats 5 500 000 euro med anledning av att pensionsstödet av engångsnatur utnyttjats mindre än väntat, 4 400 000 euro med anledning av en omfördelning av det anslag som anvisats för företagsverksamhet som en arbetslös person inleder och som avdrag 2 000 000 euro med anledning av en omfördelning av det anslag som anvisats för kortvariga studier.


2018 budget 1 563 300 000
2017 I tilläggsb. 3 400 000
2017 budget 1 507 360 000
2016 bokslut 1 414 000 000