Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Anslag
       01. Förvaltning
       02. Tillsyn
            54. Bostadsbidrag
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner
       50. Stöd till veteraner

Statsbudgeten 2018

10. Utjämning av familje- och boendekostnader, grundläggande utkomststöd samt vissa tjänsterPDF-versio

54. Bostadsbidrag (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 1 482 500 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 3 700 000 euro jämfört med det belopp på 1 478 800 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av att pensionsstödet av engångsnatur har utnyttjats mindre än väntat.


2018 budget 1 482 500 000
2017 budget 1 256 400 000
2016 bokslut 1 075 310 000

57. Grundläggande utkomststöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas 820 400 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Avdraget på 500 000 euro jämfört med det belopp på 820 900 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds av en höjning av minimibeloppen för dagpenningarna.


2018 budget 820 400 000
2017 budget 831 638 000
2016 bokslut 314 867 985

60. Omkostnader för Folkpensionsanstaltens socialskyddsfonder (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas 325 000 000 euro.

Förklaring:Beslutsdelen ersätter det första stycket i beslutsdelen under momentet i budgetpropositionen.

Tillägget på 5 000 000 euro jämfört med det belopp på 320 000 000 euro som föreslås i budgetpropositionen föranleds bl.a. av att behovet av kundbetjäning inom handläggningen av det grundläggande utkomststödet var större än beräknat samt av införandet av en aktiveringsmodell inom utkomstskyddet för arbetslösa.


2018 budget 325 000 000
2017 III tilläggsb. -17 000 000
2017 budget 348 747 000
2016 bokslut 319 481 000