Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 123/2018 vp (14.9.2018)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 43 843 0 0 0 0 43 843
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 5 400 5 400
05. Korot muista lainoista 17 657 17 657
07. Korot talletuksista 1 400 1 400
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 19 386 19 386
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 933 000 -110 000 0 0 102 000 1 925 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 933 000 -110 000 102 000 1 925 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 0 43 000 0 0 143 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 43 000 143 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 136 524 0 0 0 0 136 524
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 136 524 136 524
  Yhteensä 2 213 367 -110 000 43 000 0 102 000 2 248 367