Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Talousarvioesitys HE 131/2014 vp (15.9.2014)

Selvitysosa:Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
LTA IV
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Tasavallan presidentti 2 875 0 0 0 0 2 875
01. Tasavallan presidentin palkkio
(kiinteä määräraha)
126 126
02. Tasavallan presidentin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
199 199
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot
(arviomääräraha)
2 550 2 550
02. Tasavallan presidentin kanslia 16 275 0 0 0 0 16 275
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
8 175 8 175
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot
(siirtomääräraha 2 v)
600 600
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
2 500 2 500
75. Perusparannukset
(siirtomääräraha 3 v)
5 000 5 000
  Yhteensä 19 150 0 0 0 0 19 150

  Henkilötyövuodet 74,8 78,0 75,0