Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

10. KriisinhallintaPDF-versio

20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi:

Käyttösuunnitelma (euroa)

     
01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot 870 000
04. Suomen Kosovan kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 1 985 000
05. Yhteiset menot 10 294 000
08. Resolute Support -operaatio, Afganistan 7 260 000
09. Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 2 450 000
11. EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 1 161 000
14. Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 15 225 000
15. EUTM/Malin koulutusoperaation menot 470 000
16. Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 1 215 000
18. Irakin koulutusoperaation menot 8 321 000
19. EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 1 391 000
23. Naton Irakin koulutusoperaation menot (NMI) 526 000
Yhteensä   51 168 000

Selvitysosa:Käyttösuunnitelmaan lisätään kohta 01. EU:n taisteluosastojen koulutus- ja valmiusajan menot, jolle ehdotetaan 870 000 euron määrärahaa. Määrärahalla katetaan vuonna 2020 koulutusjaksolla ja valmiudessa olevan EU:n taisteluosastoon osallistuvan panssaritiedustelujoukkueen vuodelle 2019 syntyviä kustannuksia. Tarvittavat määrärahat katetaan käyttösuunnitelmakohdasta 09.

Momentille ei edellä olevan johdosta ehdoteta lisämäärärahaa.


2019 IV lisätalousarvio
2019 talousarvio 51 168 000
2018 tilinpäätös 57 999 000
2017 tilinpäätös 58 429 000