Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

 

Eduskunnan kirjelmä EK 35/2017 vp (20.12.2017)

EDUSKUNNAN LAUSUMAT

Hyväksyessään hallituksen esitykset eduskunta on samalla hyväksynyt seuraavan lausuman:

Lausuma 1

Momentti 30.40.44

Eduskunta edellyttää, että vuoden 2018 lisätalousarvioesityksessä momentille 30.40.44 lisätään vastaava summa kuin vuodelle 2017 osoitetusta tuesta puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen jää käyttämättä.