Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Talousarvioesitys HE 106/2017 vp (19.9.2017)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
23. Valtioneuvoston kanslia 0 0 100 100
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 100 100
24. Ulkoasiainministeriön hallinnonala 38 527 671 15 537 54 735
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 982 982
99. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan tulot 37 545 671 15 537 53 753
25. Oikeusministeriön hallinnonala 146 860 0 0 146 860
10. Tuomioistuintulot 46 110 46 110
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 25 000 25 000
20. Ulosottomaksut 73 000 73 000
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 2 750 2 750
26. Sisäministeriön hallinnonala 36 064 -2 370 0 33 694
98. EU:lta saatavat tulot 34 114 -2 370 31 744
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 950 1 950
27. Puolustusministeriön hallinnonala 4 526 2 000 400 6 926
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 8 8
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 4 500 2 000 400 6 900
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 329 011 0 0 2 329 011
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 129 073 129 073
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 24 606 24 606
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 14 245 14 245
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 9 974 9 974
25. Metallirahatulot 50 0 50
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 865 863 1 865 863
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 217 200 217 200
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 16 680 16 680
60. Työturvallisuusmaksu 850 850
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 35 800 35 800
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 1 500 1 500
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 13 170 13 170
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 592 800 1 600 0 594 400
70. Opintotukitoiminnan tulot 18 300 18 300
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan voittovaroista 570 500 1 600 572 100
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 4 000 4 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 853 323 0 110 090 963 413
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 536 733 536 733
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 230 000 110 000 340 000
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 10 000 10 000
04. EU:lta saatavat muut tulot 495 495
20. Hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen käytettävä osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 500 90 40 590
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 000 3 000
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 500 500
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 4 575 4 575
44. Kalastonhoitomaksut 10 100 10 100
45. Riistanhoitomaksut 11 920 11 920
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 5 500 5 500
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 5 550 4 242 0 9 792
10. Liikenneviraston tulot 4 700 4 242 8 942
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 850 850
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 391 779 90 000 72 000 553 779
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 2 869 2 869
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 31 810 31 810
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 240 000 240 000
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 117 100 90 000 72 000 279 100
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 576 738 0 19 282 596 020
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 1 600 1 600
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 300 300
90. Rahapelitoiminnan tuotto 476 313 19 282 495 595
98. Valtionapujen palautukset 97 200 97 200
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 325 1 325
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 14 650 0 0 14 650
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 1 650 1 650
20. Siirto valtion asuntorahastosta 12 000 12 000
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 1 000 1 000
39. Muut sekalaiset tulot 549 700 0 -52 500 497 200
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 172 200 -22 500 149 700
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 75 000 -30 000 45 000
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 300 000 300 000
10. Muut sekalaiset tulot 2 500 2 500
  Yhteensä 5 539 528 96 143 164 909 5 800 580