Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)PDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 513 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2021 lopussa 127 280 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 0,41 %. Vuonna 2023 otettaville lainoille on käytetty 1,3 prosentin korkoarviota 3 kuukauden korkojaksolle ja 1,8 prosentin korkoarviota 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot ja saaduista käteisvakuuksista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (1 000 euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 1 293 000
Muut obligaatiolainat 65 000
Saatujen käteisvakuuksien nettokorkomenot -3 000
Velkasitoumuslainat 158 000
Yhteensä 1 513 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio 1 006 000
Yhteensä 1 006 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2023 talousarvio 1 513 000 000
2022 II lisätalousarvio 167 000 000
2022 talousarvio 507 000 000
2021 tilinpäätös 775 824 349

 

Eduskunnan kirjelmä EK 60/2022 vp (21.12.2022)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 513 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

 

I lisätalousarvioesitys HE 325/2022 vp (2.2.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 073 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu korkomenoarvion tarkistamisesta toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti, minkä taustalla on euroalueen korkotasojen nousu. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken korkoennustetta, 2,9 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja 2,9 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2023 I lisätalousarvio 1 073 000 000
2023 talousarvio 1 513 000 000
2022 IV lisätalousarvio 109 000 000
2022 II lisätalousarvio 167 000 000
2022 talousarvio 507 000 000
2021 tilinpäätös 775 824 349

 

Eduskunnan kirjelmä EK 83/2022 vp (1.3.2023)

Momentille myönnetään lisäystä 1 073 000 000 euroa.

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentilta vähennetään 268 000 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu uudesta korkomenoarviosta. Korkomenoarviota on tarkistettu toteutuneiden korkomenojen, toteutuneen lainanoton sekä toteutuneen korkotasokehityksen mukaisesti. Korkomenojen arvioinnissa on laskentaoletuksena käytetty laskentahetken markkinakorkotasoja, 3,84 prosentin lyhyttä korkoa kolmen kuukauden korkojaksoille ja 3,02 prosentin pitkää korkoa kymmenen vuoden korkojaksoille.


2023 II lisätalousarvio -268 000 000
2023 I lisätalousarvio 1 073 000 000
2023 talousarvio 1 513 000 000
2022 tilinpäätös 822 703 968
2021 tilinpäätös 775 824 349

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentilta vähennetään 268 000 000 euroa.