Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2021

01. Ympäristöhallinnon toimintamenotPDF-versio

01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 39 000 euroa.

Selvitysosa:Määrärahan muutoksessa on otettu huomioon lisäyksenä 190 000 euroa jätelain aiheuttamista markkinavalvontatehtävistä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesissa ja vähennyksenä 151 000 euroa siirtona momentille 24.01.01 ympäristöalan asiantuntijan palkkaamiseksi EU-edustustoon.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 40/2021 vp).


2021 III lisätalousarvio 39 000
2021 talousarvio 35 163 000
2020 tilinpäätös 35 701 000
2019 tilinpäätös 26 128 000

04. Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v)

Momentille myönnetään lisäystä 202 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäyksestä 190 000 euroa aiheutuu jätelain uudistuksesta tulevista tehtävistä ja 12 000 euroa omakustannusperiaatteen toteuttamisesta Senaatti-konsernin liikelaitosten vuokrissa.

Hallitus on antanut eduskunnalle lisätalousarvioesitykseen liittyvän esityksen laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 40/2021 vp).


2021 III lisätalousarvio 202 000
2021 talousarvio 23 975 000
2020 tilinpäätös 23 440 000
2019 tilinpäätös 23 024 000

29. Ympäristöministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)

Momentille myönnetään lisäystä 3 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu ympäristöhallinnon kasvaneista määrärahoista, mikä johtaa lisääntyneisiin arvonlisäveromenoihin.


2021 III lisätalousarvio 3 000 000
2021 talousarvio 9 435 000
2020 tilinpäätös 8 352 269
2019 tilinpäätös 6 930 925