Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

Pääluokka 21

EDUSKUNTAPDF-versio

Selvitysosa:

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2016—2018

    v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
    1000 € %
 
01. Kansanedustajat 21 158 21 639 21 247 -392 -2
01. Kansanedustajien toimintamenot (arviomääräraha) 21 158 21 639 21 247 -392 -2
10. Eduskunnan kanslia 108 798 128 542 74 207 -54 335 -42
01. Eduskunnan kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 51 922 54 034 53 394 -640 -1
02. Peruskorjaukseen liittyvät toimintamenot (arviomääräraha) 4 519 6 893 2 482 -4 411 -64
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 15 168 15 500 6 800 -8 700 -56
51. Avustajatuki eduskuntaryhmille (arviomääräraha) 2 799 2 790 3 531 741 27
70. Tietohallinnon laitehankinnat ja kehittämishankkeet (siirtomääräraha 3 v) 2 390 5 325 4 000 -1 325 -25
74. Eduskunnan rakennusten peruskorjaukset (siirtomääräraha 3 v) 32 000 44 000 4 000 -40 000 -91
20. Eduskunnan oikeusasiamies 5 811 6 201 6 061 -140 -2
01. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian toimintamenot (arviomääräraha) 5 811 6 201 6 061 -140 -2
30. Ulkopoliittinen instituutti 3 624 3 608 3 618 10 0
01. Ulkopoliittisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 3 413 3 398 3 398 0
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 211 210 220 10 5
40. Valtiontalouden tarkastusvirasto 16 077 15 915 15 527 -388 -2
01. Valtiontalouden tarkastusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 15 460 15 325 14 937 -388 -3
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 617 590 590 0
90. Eduskunnan muut menot 4 082 4 083 4 083 0
50. Eduskuntaryhmien ryhmäkanslioiden tukeminen (kiinteä määräraha) 4 082 4 083 4 083 0
Yhteensä 159 551 179 988 124 743 -55 245 -31