Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

Osasto 12

SEKALAISET TULOTPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2018—2020

    v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
    1000 € %
 
23. Valtioneuvoston kanslia 5 500 150 -350 -70
99. Valtioneuvoston kanslian muut tulot 5 500 150 -350 -70
24. Ulkoministeriön hallinnonala 57 072 38 524 56 539 18 015 47
20. Tiede- ja kulttuuri-instituuttikiinteistöjen vuokratulot 929 952 978 26 3
99. Ulkoministeriön hallinnonalan tulot 56 142 37 572 55 561 17 989 48
25. Oikeusministeriön hallinnonala 154 016 147 550 148 050 500 0
10. Tuomioistuintulot 45 297 45 800 44 900 -900 -2
15. Yleisen edunvalvonnan tulot 25 517 26 000 27 400 1 400 5
20. Ulosottomaksut 80 144 73 000 73 000 0
99. Oikeusministeriön hallinnonalan muut tulot 3 058 2 750 2 750 0
26. Sisäministeriön hallinnonala 42 002 30 290 34 385 4 095 14
98. EU:lta saatavat tulot 24 274 28 340 32 435 4 095 14
99. Sisäministeriön hallinnonalan muut tulot 17 728 1 950 1 950 0
27. Puolustusministeriön hallinnonala 8 346 2 626 3 526 900 34
01. Puolustushallinnon rakennuslaitoksen tulot 38 8 8 0
20. Tulot irtaimen omaisuuden myynnistä ja rojaltimaksuista 18 18 18 0
99. Puolustusministeriön hallinnonalan muut tulot 8 290 2 600 3 500 900 35
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala 2 312 594 2 382 447 2 447 635 65 188 3
11. Kuntien osuudet verotuskustannuksista 115 517 125 802 127 958 2 156 2
12. Kansaneläkelaitoksen osuus verotuskustannuksista 22 230 24 209 24 624 415 2
13. Evankelisluterilaisten seurakuntien osuudet verotuskustannuksista 12 703 13 834 14 071 237 2
20. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskuksen eräät tulot 6 756 10 215 11 440 1 225 12
(25.) Metallirahatulot -3 045 50 -50 -100
50. Siirto valtion eläkerahastosta 1 859 448 1 903 821 1 941 729 37 908 2
51. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen hyvitykset 217 719 234 386 254 333 19 947 9
52. Vakuutusmaksuja vastaavat maksut 19 440 16 930 18 630 1 700 10
60. Työturvallisuusmaksu 849 800 850 50 6
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot 34 580 36 700 37 700 1 000 3
93. Euroopan unionilta saatavat tulot matkamenojen korvaamiseen 2 143 1 700 2 300 600 35
99. Valtiovarainministeriön hallinnonalan muut tulot 24 254 14 000 14 000 0
29. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 605 868 586 214 573 000 -13 214 -2
70. Opintotukitoiminnan tulot 20 947 18 400 21 000 2 600 14
88. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotoista 572 100 563 814 548 000 -15 814 -3
99. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan muut tulot 12 821 4 000 4 000 0
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 964 268 962 703 991 501 28 798 3
01. EU:n maataloustukirahastosta saatavat tulot 525 166 536 733 536 970 237 0
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 346 034 340 000 370 000 30 000 9
03. Elinkeinokalatalouden kehittämiseen saatavat tulot EU:lta 12 758 10 000 10 000 0
04. EU:lta saatavat muut tulot 455 558 340 -218 -39
20. Maa- ja metsätalousministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 40 586 40 500 40 500 0
40. Vesioikeudelliset kalatalousmaksut 3 212 3 100 3 200 100 3
41. Tenojoen kalastuslupamaksut 1 173 500 620 120 24
42. Hirvieläinten metsästysmaksut 5 259 5 375 5 600 225 4
44. Kalastonhoitomaksut 8 561 9 386 8 561 -825 -9
45. Riistanhoitomaksut 11 787 11 751 11 710 -41 0
99. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan muut tulot 9 277 4 800 4 000 -800 -17
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 8 154 3 350 3 350 0
10. Hallinnonalan virastojen tulot 6 165 2 500 2 500 0
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot 1 989 850 850 0
32. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 552 309 470 960 555 734 84 774 18
20. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston tulot 3 395 2 850 2 724 -126 -4
(30.) Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista 21 600 -21 600 -100
31. Palkkaturvamaksujen palautukset 24 723 31 810 31 810 0
50. EU:n rakennerahastoista ja muista koheesiopolitiikan rahastoista saatavat tulot 189 344 200 000 190 000 -10 000 -5
99. Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muut tulot 334 848 214 700 331 200 116 500 54
33. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 684 335 598 675 579 500 -19 175 -3
02. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tulot 2 088 1 600 1 600 0
03. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tulot 0 300 100 -200 -67
90. Sosiaali- ja terveysministeriön osuus rahapelitoiminnan tuotosta 495 600 494 650 473 400 -21 250 -4
98. Valtionapujen palautukset 185 314 101 200 103 200 2 000 2
99. Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan muut tulot 1 333 925 1 200 275 30
35. Ympäristöministeriön hallinnonala 12 427 7 900 8 350 450 6
10. Korvaukset ympäristövahinkojen torjuntatoimista 0 1 650 1 350 -300 -18
20. Siirto Valtion asuntorahastosta 12 000 5 250 6 000 750 14
99. Ympäristöministeriön hallinnonalan muut tulot 427 1 000 1 000 0
39. Muut sekalaiset tulot 375 726 514 200 401 000 -113 200 -22
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista 126 544 173 200 130 000 -43 200 -25
02. Verotukseen liittyvät korkotulot 48 088 84 000 64 000 -20 000 -24
04. Siirrettyjen määrärahojen peruutukset 191 468 250 000 200 000 -50 000 -20
10. Muut sekalaiset tulot 9 626 7 000 7 000 0
Yhteensä 5 777 122 5 745 939 5 802 720 56 781 1