Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2020

Osasto 15

LAINATPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2018—2020

    v. 2018
tilinpäätös
1000 €
v. 2019
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2020
esitys
1000 €
 
Muutos 2019—2020
    1000 € %
 
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 1 760 733 65 114 98 028 32 914 51
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 22 849 19 500 18 300 -1 200 -6
04. Muiden lainojen lyhennykset 1 737 884 45 614 79 728 34 114 75
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -985 766 1 655 024 2 293 136 638 112 39
01. Nettolainanotto ja velanhallinta -985 766 1 655 024 2 293 136 638 112 39
Yhteensä 774 967 1 720 138 2 391 164 671 026 39