Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Selvitysosa:

Kestävä kehitys

Tasavallan presidentin kanslia edistää kestävää kehitystä käyttämällä uusiutuvalla energialla tuotettua kaukolämpöä ja kaukojäähdytystä hallinnoimissaan rakennuksissa. Kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä lisätään uusiutuvan energian osuutta energialähteenä.

Hallinnonalan määrärahat vuosina 2017—2019

    v. 2017
tilinpäätös
1000 €
v. 2018
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2019
esitys
1000 €
 
Muutos 2018—2019
    1000 € %
 
01. Tasavallan presidentti 1 225 2 875 2 875 0
01. Tasavallan presidentin palkkio (kiinteä määräraha) 126 126 126 0
02. Tasavallan presidentin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 199 199 199 0
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot (siirtomääräraha 2 v) 900 2 550 2 550 0
02. Tasavallan presidentin kanslia 7 605 16 155 17 187 1 032 6
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 6 302 8 055 8 187 132 2
02. Eläkkeellä olevien presidenttien menot (siirtomääräraha 2 v) 175 600 500 -100 -17
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha) 1 128 2 500 2 500 0
75. Perusparannukset (siirtomääräraha 3 v) 5 000 6 000 1 000 20
Yhteensä 8 830 19 030 20 062 1 032 5
  Henkilötyövuodet 67,2 67,0 67,0