Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

09. Muut menot valtionvelastaPDF-versio

20. Palkkiot ja muut menot valtionvelasta (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 10 410 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää:

1) valtion lainanoton ja velanhallinnan valmistelusta, lainojen ottamisesta ja liikkeeseenlaskusta, lainojen takaisinmaksusta ja johdannaissopimuksista aiheutuvien menojen, asiantuntija- ym. palkkioiden sekä muiden lainanoton ja velanhallinnan toteuttamiseen liittyvien menojen maksamiseen

2) selvitys- ja maksujärjestelmien käyttökustannuksiin sekä lyhytaikaisen tilapäisrahoituksen hankkimisesta aiheutuvien menojen maksamiseen sekä tuotto-obligaatioiden liikkeeseenlaskuista aiheutuviin mainonta- ja markkinointikuluihin

3) Suomen rahoitustukiohjelmiin liittyvien vakuusjärjestelyiden hallinnointipalkkioihin.

Selvitysosa:Määrärahan mitoituksessa on otettu huomioon olemassa olevasta velkakannasta sekä vuosien 2018—2019 lainanotosta ja velanhoidollisista toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat saaduista käteisvakuuksista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (euroa)

   
Liikkeeseenlasku-, myynti- ja markkinointikustannukset 10 200 000
Lunastus- ja asiamiespalkkiot 10 000
Saatujen käteisvakuuksien nettokorkomenot -1 200 000
Muut menot 1 400 000
Yhteensä 10 410 000

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Liikkeeseenlasku-, myynti- ja markkinointikustannukset -4 300
Saatujen käteisvakuuksien menot 3 800
Yhteensä -500

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 10 410 000
2018 talousarvio 10 910 000
2017 tilinpäätös 6 323 036