Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2019

01. Valtionvelan korkoPDF-versio

90. Valtionvelan korko (arviomääräraha)

Momentille myönnetään nettomäärärahaa 1 179 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää valtionvelan korkojen, vanhentuneiden korkojen ja myös lyhytaikaisesta tilapäisrahoituksesta aiheutuvien korkojen sekä velkasalkun riskiaseman säätelemiseksi tehtyjen johdannaissopimusten menojen maksamiseen.

Selvitysosa:Euromääräinen velka oli vuoden 2017 lopussa 104 762 milj. euroa ja sen keskimääräinen nimelliskorko 1,19 %. Vuonna 2019 otettaville lainoille on käytetty laskentaoletuksena -0,1 prosentin korkoa 3 kuukauden korkojaksolle ja 1,3 prosentin korkoa 10 vuoden korkojaksolle.

Bruttomääräisistä menoista vähennettäviä tuloja ovat valtionlainoista saatavat korkotulot sekä valtionlainojen koronmaksua suojaavista johdannaisista kertyvät tulot.

Määrärahan arvioitu käyttö (milj. euroa)

   
Sarjaobligaatiolainat 1 179
Muut obligaatiolainat 5
Muut joukkovelkakirjalainat -3
Velkasitoumuslainat -3
Velkakirjalainat ja muut lainat 1
Yhteensä 1 179

Määrärahan mitoituksessa huomioon otetut muutokset (1 000 euroa)

   
Tarkentunut arvio -42 000
Yhteensä -42 000

Määräraha on kehyksen ulkopuolinen.


2019 talousarvio 1 179 000 000
2018 talousarvio 1 221 000 000
2017 tilinpäätös 1 324 939 712