Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2021—2023

    v. 2021
tilinpäätös
1000 €
v. 2022
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2023
esitys
1000 €
 
Muutos 2022—2023
    1000 € %
 
01. Korkotulot 48 998 42 887 54 135 11 248 26
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 3 682 2 800 2 000 -800 -29
05. Korot muista lainoista 25 260 18 139 20 994 2 855 16
07. Korot talletuksista 38 100 7 100 7 000 7000
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 20 018 21 848 24 041 2 193 10
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 2 074 869 2 409 000 1 023 000 -1 386 000 -58
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 2 074 869 2 409 000 1 023 000 -1 386 000 -58
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 100 000 100 000 100 000 0
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 100 000 100 000 100 000 0
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 155 000 144 000 154 000 10 000 7
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 155 000 144 000 154 000 10 000 7
Yhteensä 2 378 867 2 695 887 1 331 135 -1 364 752 -51