Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

87. Pääomasijoitus Suomen Malmijalostus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)PDF-versio

 

II lisätalousarvioesitys HE 15/2023 vp (21.9.2023)

Momentille myönnetään 340 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 340 000 000 euroa.

Selvitysosa:Määräraha on peruutetun määrärahan uudelleenbudjetointia.

Suomen Malmijalostus Oy (SMJ) on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka tehtävänä on varmistaa itse tai yhteistyökumppanien kanssa, että toimialallaan Suomelle tärkeiden luonnonvarojen omistus on riittävässä määrin kotimaisissa käsissä, ja että Suomeen syntyy akkuarvoketjuun olennaisesti kuuluvaa korkean jalostusasteen yritystoimintaa. SMJ:n toiminnan tarkoituksena on edesauttaa omistamiensa yhtiöiden kehitystä ja kasvua aktiivisen omistajuuden keinoin.

SMJ:n omistuksessa olevilla yhtiöillä tulee olla Suomen talouden kannalta tärkeä rooli, sekä perusteltavissa oleva rooli kotimaisessa kaivosteollisuudessa tai kotimaisessa akkuarvoketjussa taikka näihin kiinteästi liittyvissä toiminnoissa.

Eurooppaan on muodostumassa akkuteollisuuden arvoketju, joka rakentuu erityisesti suurista investoinneista prekursori-, katodiaktiivimateriaali- ja akkukennotuotantoon sekä investoinneista kierrätysratkaisuihin. Tehtävänsä mukaisesti Suomen Malmijalostus Oy:n tavoitteena on edistää alan investointeja Suomeen.

Määrärahasta on tarkoitus käyttää 300 000 000 euroa akkuteollisuuden hankkeisiin ja 40 000 000 euroa nykyisten salkkuyhtiöiden kehitykseen.

Määrärahan peruuttaminen on otettu huomioon momentin 12.39.04 tuloarviossa.


2023 II lisätalousarvio 340 000 000
2021 tilinpäätös 420 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 14/2023 vp (15.11.2023)

Momentille myönnetään 340 000 000 euroa.

Määrärahaa saa käyttää Suomen Malmijalostus Oy:n oman pääoman ehtoiseen rahoitukseen.

Vuoden 2021 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 340 000 000 euroa.