Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2023

Pääluokka 22

TASAVALLAN PRESIDENTTIPDF-versio

Talousarvioesitys HE 154/2022 vp (19.9.2022)

Selvitysosa:Tasavallan presidentin kanslian tehtävistä on säädetty laissa tasavallan presidentin kansliasta (100/2012). Tasavallan presidentin kanslian toiminta ja tavoitteet määräytyvät perustuslaissa ja muissa laeissa säädettyjen tasavallan presidentin tehtävien ja tasavallan presidentin itsensä asettamien tavoitteiden ja toimintatapojen mukaisesti.

Kestävä kehitys

Tasavallan presidentin kanslian tavoite on hiilijalanjäljen pienentäminen kolmannekseen vuoteen 2024 mennessä, lähtötasona vuosi 2016. Sen saavuttamiseksi kanslia mm. käyttää mahdollisimman kattavasti uusiutuvaa energiaa hallinnoimissaan rakennuksissa sekä vähentää matkustamisesta aiheutuvia hiilipäästöjä. Kiinteistöjen peruskorjausten yhteydessä lisätään edelleen uusiutuvan energian osuutta.

Hallinnonalan määrärahat

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Tasavallan presidentti 126 0 0 126
01. Tasavallan presidentin palkkio
(kiinteä määräraha)
126 126
02. Tasavallan presidentin kanslia 39 757 0 164 39 921
01. Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
8 707 164 8 871
02. Entisten tasavallan presidenttien menot
(siirtomääräraha 2 v)
500 500
20. Vierailuista ja kokousmatkoista aiheutuvat menot
(siirtomääräraha 2 v)
2 550 2 550
29. Arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
8 000 8 000
75. Perusparannukset
(siirtomääräraha 5 v)
20 000 20 000
  Yhteensä 39 883 0 164 40 047

  Henkilötyövuosien kokonaismäärä 67,0 69,0 69,0