Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

Osasto 15

LAINATPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2016—2018

    v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
    1000 € %
 
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 497 745 459 241 413 218 -46 023 -10
02. Takaisinmaksut valtion lainoista liikelaitoksille 69 108 68 300 21 000 -47 300 -69
04. Muiden lainojen lyhennykset 428 636 390 941 392 218 1 277 0
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta 2 473 716 5 586 147 2 972 870 -2 613 277 -47
01. Nettolainanotto ja velanhallinta 2 473 716 5 586 147 2 972 870 -2 613 277 -47
Yhteensä 2 971 461 6 045 388 3 386 088 -2 659 300 -44