Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2018

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Selvitysosa:

Osaston tuloarviot vuosina 2016—2018

    v. 2016
tilinpäätös
1000 €
v. 2017
varsinainen
talousarvio
1000 €
v. 2018
esitys
1000 €
 
Muutos 2017—2018
    1000 € %
 
01. Korkotulot 108 796 95 964 95 290 -674 -1
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 12 432 9 100 6 400 -2 700 -30
05. Korot muista lainoista 72 965 71 131 70 393 -738 -1
07. Korot talletuksista 856 1 000 1 000 0
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 22 543 15 733 17 497 1 764 11
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 194 440 2 110 000 2 404 000 294 000 14
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 194 440 2 110 000 2 404 000 294 000 14
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 98 000 98 000 90 000 -8 000 -8
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 98 000 98 000 90 000 -8 000 -8
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 236 569 181 000 179 900 -1 100 -1
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 236 569 181 000 179 900 -1 100 -1
Yhteensä 1 637 805 2 484 964 2 769 190 284 226 11