Hoppa till innehåll

Statsbudgeten 2005

Regeringens proposition till Riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2005

Med hänvisning till den allmänna motiveringen och förklaringarna till detaljmotiveringen i denna proposition föreslås,

att Riksdagen måtte besluta godkänna bifogade proposition om en andra tilläggsbudget för 2005.

Helsingfors den 14 oktober 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Finansminister

Eero Heinäluoma