Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

50. Understöd till sammanslutningar och stiftelser för främjande av hälsa och social välfärd (reservationsanslag 3 år)PDF-versio

Under momentet beviljas ett tillägg på 5 500 000 euro.

Förklaring: Social- och hälsovårdsministeriet har inlett en extra ansökningsomgång med anledning av tre nya understödsprogram som inrättats för att fira jubileumsåret för Finlands självständighet. Det föreslås att 5,5 miljoner euro i outdelade avkastningar av penningspel från tidigare år ska fördelas inom ramen för programmen under en extra ansökningsomgång 2017.

Den totala finansiering som anvisas för programmen åren 2017—2020 uppskattas vara 36—40 miljoner euro.

Programmen överensstämmer med riktlinjerna för understödsverksamheten.

1. Utrustad för livet - program för minskad ojämlikhet. Under 2017 avsätts cirka 1,6 miljoner euro i statsunderstöd för programmet.

2. Fungera i arbetslivet - program för ökad funktionsförmåga hos personer i arbetsför ålder. Under 2017 avsätts cirka 1,5 miljoner euro i statsunderstöd för programmet.

3. Organisation 2.0: med i förändringen - program för likvärdighet i en digital omvärld. Under 2017 avsätts cirka 2,4 miljoner euro i statsunderstöd för programmet.


2017 I tilläggsb. 5 500 000
2017 budget 317 600 000
2016 bokslut 315 300 000
2015 bokslut 309 300 000