Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

80. Avbytarverksamhet för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödarePDF-versio

50. Statlig ersättning för förvaltningsutgifterna för avbytarservicen för lantbruksföretagare och pälsdjursuppfödare (reservationsanslag 2 år)

Under momentet beviljas ett tillägg på 1 000 000 euro.

Anslaget under momentet ombildas till ett tvåårigt reservationsanslag.

Förklaring:Tillägget föranleds av den finansiering som anvisats Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt för att genomföra ett projekt i syfte att hjälpa lantbruksföretagare att orka med sitt arbete. Den beviljade projektfinansieringen för 2017 är en miljon euro, varav en del används för förbindelser att ingå avtal med företag om att köpa tjänster. Anslaget för förbindelserna är fördelade regionvis och i en del av regionerna är anslaget redan till övervägande del bundet eller har redan använts.


2017 I tilläggsb. 1 000 000
2017 budget 16 140 000
2016 bokslut 15 139 929
2015 bokslut 16 139 973