Hoppa till innehåll
Innehållsförteckning
   Siffertabell
   Anslag
       01. Förvaltning
       30. Sjukförsäkring
       40. Pensioner

Statsbudgeten 2017

20. Utkomstskydd för arbetslösaPDF-versio

50. Statsandel till inkomstrelaterad dagpenning (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 1 086 000 000
2016 bokslut 1 096 597 001
2015 bokslut 1 083 356 791

51. Statsandel till grunddagpenning (förslagsanslag)

Motiveringen till momentet kompletteras så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Med anledning av det som anförts ovan föreslås det inte något tilläggsanslag under momentet.


2017 I tilläggsb.
2017 budget 121 000 000
2016 bokslut 178 900 000
2015 bokslut 234 065 000

52. Statsandel till arbetsmarknadsstöd (förslagsanslag)

Under momentet beviljas ett tillägg på 3 400 000 euro.

Dessutom kompletteras motiveringen till momentet så att av överföringsutgifterna budgeteras lönesubventionen och startpengen enligt kontantprincipen.

Förklaring:Tillägget föranleds av att det med stöd av utlänningslagen utbetalade integrationsstödet återtas, vilket inte kunde beaktas i den ordinarie statsbudgeten. Enligt bedömningar minskar integrationsstödet utgifterna för arbetsmarknadsstöd.


2017 I tilläggsb. 3 400 000
2017 budget 1 507 360 000
2016 bokslut 1 414 000 000
2015 bokslut 1 368 000 000