Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2015

IV lisätalousarvioesitys 2015PDF-versio

  euroa
TULOARVIOT
11. VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT -135 000 000
01. Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot -135 000 000
01. Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä -135 000 000
12. SEKALAISET TULOT -95 435 000
25. Oikeusministeriön hallinnonala 5 000 000
20. Ulosottomaksut, lisäystä 5 000 000
26. Sisäministeriön hallinnonala 8 000 000
98. EU:lta saatavat tulot , lisäystä 8 000 000
28. Valtiovarainministeriön hallinnonala -1 050 000
87. Tulot rahoitusmarkkinoiden vakauttamisesta, lisäystä 5 850 000
92. Euroopan unionin perinteisten omien varojen kantopalkkiot, vähennystä -6 900 000
30. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala -116 000 000
02. Maaseudun kehittämiseen saatavat tulot EU:lta, vähennystä -116 000 000
31. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 3 615 000
10. Liikenneviraston tulot, lisäystä 2 105 000
99. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan muut tulot, lisäystä 1 510 000
39. Muut sekalaiset tulot 5 000 000
01. Sakkotulot ja tulot hallinnollisista maksuseuraamuksista, lisäystä 5 000 000
13. KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSET 160 000 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 160 000 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset, lisäystä 160 000 000
15. LAINAT 72 096 000
01. Valtiolle takaisin maksettavat lainat 103 425 000
04. Muiden lainojen lyhennykset, lisäystä 103 425 000
03. Valtion nettolainanotto ja velanhallinta -31 329 000
01. Nettolainanotto ja velanhallinta, vähennystä -31 329 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä 1 661 000
  euroa
MÄÄRÄRAHAT
23. VALTIONEUVOSTON KANSLIA 157 000
01. Hallinto 157 000
01. Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -145 000
29. Arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 302 000
90. Muut menot 0
26. Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v) 0
24. ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA 553 000
01. Ulkoasiainhallinto 553 000
01. Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 553 000
10. Kriisinhallinta 0
20. Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (arviomääräraha) 0
90. Ulkoasiainministeriön hallinnonalan muut menot 0
95. Kurssivaihtelut (arviomääräraha) 0
25. OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 23 250 000
01. Ministeriö ja hallinto 0
01. Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -100 000
04. Tutkimus ja kehittäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
05. Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 100 000
21. Oikeusministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v) 0
10. Tuomioistuimet ja oikeusapu 23 250 000
03. Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 150 000
50. Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä 23 100 000
26. SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 77 833 000
01. Hallinto 8 104 000
01. Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 104 000
24. EU:n osuus sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton hallintaan (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 8 000 000
20. Rajavartiolaitos 15 577 000
70. Ilma- ja vartioalusten hankinta (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 15 577 000
30. Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta 800 000
01. Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -800 000
02. Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 600 000
40. Maahanmuutto 53 352 000
21. Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä 40 246 000
63. Vastaanottotoiminnan asiakkaille maksettavat tuet (arviomääräraha), lisäystä 13 106 000
27. PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA 55 992 000
01. Puolustuspolitiikka ja hallinto -23 000
01. Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -23 000
10. Sotilaallinen maanpuolustus 56 015 000
01. Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 900 000
18. Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 55 115 000
30. Sotilaallinen kriisinhallinta 0
20. Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v) 0
28. VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA -162 334 000
01. Hallinto 95 000
01. Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 95 000
10. Verotus ja tulli 7 663 000
01. Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
02. Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 6 463 000
63. Takaisin maksetut verot (arviomääräraha), lisäystä 1 200 000
20. Palvelut valtioyhteisölle 0
88. Senaatti-kiinteistöt 0
30. Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto -500 000
03. Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -500 000
40. Valtion alue- ja paikallishallinto 1 300 000
02. Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 1 300 000
60. Valtionhallinnon yhteiset henkilöstömenot -17 000 000
12. Osaamisen kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -17 000 000
70. Valtionhallinnon kehittäminen -800 000
20. Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -800 000
80. Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle -3 642 000
30. Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä -642 000
40. Arpajaisveron tuoton palauttaminen Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä -3 000 000
90. Kuntien tukeminen 550 000
20. Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v) 0
30. Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä 550 000
92. EU ja kansainväliset järjestöt -150 000 000
69. Maksut Euroopan unionille (arviomääräraha), vähennystä -150 000 000
29. OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA 29 614 000
01. Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot 207 000
01. Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 207 000
10. Yleissivistävä koulutus -90 000
20. Yleissivistävän koulutuksen ja lasten päivähoidon kehittäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -90 000
20. Ammatillinen koulutus 0
01. Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v) 0
40. Korkeakouluopetus ja tutkimus 28 457 000
50. Valtionrahoitus yliopistojen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 941 000
51. Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
54. Strateginen tutkimusrahoitus (arviomääräraha), vähennystä -4 000 000
55. Valtionrahoitus ammattikorkeakoulujen toimintaan (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 39 469 000
66. Rahoitusosuudet kansainvälisille järjestöille (arviomääräraha), lisäystä 2 047 000
80. Taide ja kulttuuri 1 040 000
01. Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 90 000
75. Toimitilojen ja kiinteistövarallisuuden perusparannukset ja kunnossapito (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 950 000
30. MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA -26 487 000
01. Hallinto ja tutkimus 636 000
01. Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 56 000
05. Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 550 000
66. Eräät jäsenmaksut ja rahoitusosuudet (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 30 000
10. Maaseudun kehittäminen -31 000 000
41. Maaseutuelinkeinotoiminnan korkotuki (arviomääräraha), vähennystä -3 000 000
44. Maatalouden toimintaedellytysten turvaaminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 1 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus alueelliseen ja paikalliseen maaseudun kehittämiseen (arviomääräraha), vähennystä -29 000 000
20. Maa- ja elintarviketalous 3 720 000
42. Eräät korvaukset (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 400 000
62. Eräät valtionavut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 320 000
40. Luonnonvaratalous 157 000
22. Luonnonvara- ja biotalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v) 0
51. Kalatalouden edistäminen (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 157 000
31. LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA 29 056 000
01. Hallinto ja toimialan yhteiset menot 15 665 000
01. Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 17 000
29. Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä 15 648 000
10. Liikenneverkko 3 342 000
70. Jäänmurtajan hankinta (siirtomääräraha 3 v) 0
77. Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
78. Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 100 000
79. Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 3 242 000
30. Liikenteen tukeminen ja ostopalvelut 4 000 000
43. Meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantaminen (arviomääräraha), lisäystä 4 000 000
40. Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen 2 549 000
50. Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä 2 549 000
50. Tutkimus 3 500 000
01. Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 3 500 000
32. TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA -74 089 000
01. Hallinto 322 000
01. Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -780 000
41. Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha) 1 102 000
20. Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka 36 355 000
41. Valtionavustus yritysten kansainvälistymisen ja kasvun edistämiseen (siirtomääräraha 3 v) 0
80. Lainat Suomen Vientiluotto Oy:n jälleenrahoitustoimintaan (arviomääräraha), lisäystä 44 355 000
83. Lainat tutkimus- ja innovaatiotoimintaan (arviomääräraha), vähennystä -8 000 000
30. Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka 2 800 000
51. Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 2 800 000
40. Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä 64 000
05. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 64 000
50. Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka -60 000 000
64. EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), vähennystä -60 000 000
60. Energiapolitiikka -63 030 000
40. Energiatuki (arviomääräraha), vähennystä -10 000 000
41. LNG-terminaalien investointituki (arviomääräraha), vähennystä -19 030 000
44. Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä -36 000 000
87. Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v) 2 000 000
70. Kotouttaminen 9 400 000
30. Valtion korvaukset kunnille (arviomääräraha), lisäystä 9 400 000
33. SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA 48 038 000
01. Hallinto 838 000
01. Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä -162 000
02. Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 300 000
03. Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 700 000
10. Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut 80 000 000
54. Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä 80 000 000
20. Työttömyysturva -30 000 000
51. Valtionosuus peruspäivärahasta (arviomääräraha), lisäystä 15 000 000
52. Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), vähennystä -45 000 000
40. Eläkkeet 1 900 000
51. Valtion osuus maatalousyrittäjän eläkelaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä 1 900 000
60. Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto -4 700 000
31. Valtionavustus kunnille sosiaali- ja terveydenhuollon hankkeisiin ja eräisiin muihin menoihin (siirtomääräraha 3 v), vähennystä -4 700 000
35. YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA 78 000
01. Ympäristöhallinnon toimintamenot 78 000
01. Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä 78 000
10. Ympäristön- ja luonnonsuojelu 0
21. Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v) 0
22. Eräät ympäristömenot (siirtomääräraha 3 v) 0
61. Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v) 0
63. Luonnonsuojelualueiden hankinta- ja korvausmenot (siirtomääräraha 3 v) 0
Määrärahojen kokonaismäärä 1 661 000