Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutuksetPDF-versio

01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 220 000 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot kertyvät valtion liikelaitoksista annetun lain (1185/2002) mukaisesti voitontuloutuksina vuoden 2015 tuloksien perusteella.

Voitontuloutukseksi arvioidaan 220 milj. euroa, josta Metsähallituksen osuus on noin 120 milj. euroa.

Liikelaitosten voiton tuloutus (milj. euroa)

   
Senaatti-kiinteistöt 100
Metsähallitus 120
Yhteensä 220

2016 talousarvio 220 000 000
2015 talousarvio 330 000 000
2014 tilinpäätös 270 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 220 000 000 euroa.

 

I lisätalousarvioesitys HE 9/2016 vp (18.2.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 10 000 000 euroa.

Selvitysosa:Lisäys aiheutuu Metsähallituksen toiminnan uudelleen organisoimisesta, jonka osana Metsähallituksen vuoden 2016 voitto ajanjaksolta 1.1.2016—31.3.2016 tuloutetaan jo vuonna 2016.


2016 I lisätalousarvio 10 000 000
2016 talousarvio 220 000 000
2015 IV lisätalousarvio 160 000 000
2015 talousarvio 330 000 000
2014 tilinpäätös 270 000 000

 

Eduskunnan kirjelmä EK 7/2016 vp (8.4.2016)

Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 10 000 000 euroa.