Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

01. KorkotulotPDF-versio

04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 12 500 000 euroa.

Selvitysosa:Korot kertyvät Senaatti-kiinteistöille lainaehdoin annetun vieraan pääoman koroista. Liikelaitosten lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.02.


2016 talousarvio 12 500 000
2015 talousarvio 15 900 000
2014 tilinpäätös 19 982 531

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 12 500 000 euroa.

05. Korot muista lainoista

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 84 098 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarviossa on otettu huomioon valtion talousarvion määrärahoista myönnettyjen lainojen korot. Näitä lainoja ovat mm. Kreikan valtioille myönnetyt lainat, peruskuivatus- ja metsänparannuslainat, Vientiluoton alustoimitusten lainat sekä viennin jälleenrahoitus- ja Tekesin lainat. Muista lainoista tehtävät lyhennykset kirjataan momentille 15.01.04.


2016 talousarvio 84 098 000
2015 talousarvio 87 000 000
2014 tilinpäätös 107 634 667

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 81 238 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan.

Vähennys 2 860 000 euroa talousarvioesityksen 84 098 000 euroon nähden aiheutuu viennin jälleenrahoituslainojen sekä kotimaisten alustoimitusten lainoja ja niihin liittyviä korkotuloeriä koskevien arvioiden tarkentumisesta.


2016 talousarvio 81 238 000
2015 talousarvio 87 000 000
2014 tilinpäätös 107 634 667

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 81 238 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 7 886 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu etenkin Vientiluoton ja Kreikan lainojen korkojen tarkentumisesta.


2016 III lisätalousarvio -7 886 000
2016 talousarvio 81 238 000
2015 tilinpäätös 88 960 539
2014 tilinpäätös 107 634 667

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 7 886 000 euroa.

07. Korot talletuksista

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 300 000 euroa.

Selvitysosa:Tulot ovat valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) mukaisia tuloja. Momentin tuloiksi merkitään yli päivittäisen tarpeen olevien valtion kassareservien sijoitustoiminnasta kertyvät korkotulot.

  2014 2015
talousarvio
2016
esitys
       
Keskikassa, milj. euroa 7 000 6 500 6 000
Keskimääräinen korkotaso, % 0,2 0,1 0,06

Momentin toteutuma saattaa poiketa merkittävästi arviosta, koska tulevien sijoitusten korkotaso ja velanhallinnan tulevat operaatiot eivät ole etukäteen tiedossa.


2016 talousarvio 3 300 000
2015 talousarvio 6 500 000
2014 tilinpäätös 10 923 275

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 3 300 000 euroa.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 2 200 000 euroa.

Selvitysosa:Vähennys aiheutuu tarkentuneesta arviosta.


2016 III lisätalousarvio -2 200 000
2016 talousarvio 3 300 000
2015 tilinpäätös 3 628 582
2014 tilinpäätös 10 923 275

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 2 200 000 euroa.

09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 060 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

Selvitysosa:Valtio saa korkotuloa VILMA-kustannustenjaosta maksamistaan muiden eläkelaitosten vastuulla olevista eläkemenoista sekä maksamistaan kustannustenjaon ennakoista. Korkokantana käytetään TyEL:n 179 §:n 4 momentissa tarkoitettujen perusteiden mukaista perustekorkoa.

Momentille kirjataan myös mahdollinen valtioneuvoston asetuksessa 784/2010 1 §:n 3 momentissa tarkoitettu korkotulo.

Vastaavat menot on budjetoitu momentille 28.50.95.


2016 talousarvio 34 060 000
2015 talousarvio 29 200 000
2014 tilinpäätös 25 187 118

Täydentävä talousarvioesitys HE 118/2015 vp (19.11.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 100 000 euroa.

Selvitysosa:Päätösosa korvaa talousarvioesityksen momentin päätösosan ensimmäisen kappaleen.

Lisäys 40 000 euroa talousarvioesityksen 34 060 000 euroon nähden aiheutuu tarkentuneesta arviosta.


2016 talousarvio 34 100 000
2015 talousarvio 29 200 000
2014 tilinpäätös 25 187 118

 

Eduskunnan kirjelmä EK 28/2015 vp (18.12.2015)

Momentille arvioidaan kertyvän 34 100 000 euroa.

Tuloarvio budjetoidaan maksuperusteisena.

 

III lisätalousarvioesitys HE 221/2016 vp (27.10.2016)

Momentilta vähennetään 11 100 000 euroa.

Selvitysosa:Tuloarvion pieneneminen johtuu muutoksesta korkojen laskentaperusteessa. Vastaava vähennys on tehty momentille 28.50.95.


2016 III lisätalousarvio -11 100 000
2016 talousarvio 34 100 000
2015 tilinpäätös 32 492 786
2014 tilinpäätös 25 187 118

 

Eduskunnan kirjelmä EK 26/2016 vp (25.11.2016)

Momentilta vähennetään 11 100 000 euroa.