Siirry sisältöön

Talousarvioesitys 2016

Osasto 13

KORKOTULOT, OSAKKEIDEN MYYNTITULOT JA VOITON TULOUTUKSETPDF-versio

Talousarvioesitys HE 30/2015 vp (28.9.2015)

Selvitysosa:Osaston tuloarviot

    TA
1000 €
LTA I
1000 €
LTA II
1000 €
LTA III
1000 €
Yhteensä
1000 €
01. Korkotulot 131 138 0 0 -21 186 109 952
04. Korot valtion lainoista liikelaitoksille 12 500 12 500
05. Korot muista lainoista 81 238 -7 886 73 352
07. Korot talletuksista 3 300 -2 200 1 100
09. Muiden eläkelaitosten puolesta maksettujen eläkemenojen ja valtion muille eläkelaitoksille maksamien ennakoiden korkotulot 34 100 -11 100 23 000
03. Osinkotulot ja osakkeiden myyntitulot 1 967 000 0 0 -758 000 1 209 000
01. Osinkotulot, pääomanpalautukset ja osakkeiden myyntitulot 1 967 000 -758 000 1 209 000
04. Osuus valtion rahalaitosten voitosta 130 000 0 0 -32 000 98 000
01. Osuus Suomen Pankin voitosta 130 000 -32 000 98 000
05. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 10 000 0 0 230 000
01. Valtion liikelaitosten voiton tuloutukset 220 000 10 000 230 000
  Yhteensä 2 448 138 10 000 0 -811 186 1 646 952